co w trawie piszczy?
STRONA GŁÓWNA | PROGRAM | HARMONOGRAM SZKOLEŃ | MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW | GALERIA | FORUM | LINKI | O ŹRÓDŁACH

 

Ramowy program szkoleń


Pierwsze szkolenie poświęcone będzie metodom i treściom edukacji ekologicznej: na poziomie wiedzy – szeroko pojętej małej ekologii, a na poziomie metodyki – aktywizującym metodom w edukacji ekologicznej. Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli z ciekawymi nowatorskimi metodami i jednocześnie przekonanie ich do tego, że zajęcia aktywizujące czy praca w grupach powinny być szkolną codziennością a nie tylko okresowym urozmaiceniem zajęć szkolnych. Chcemy pokazać, że większość tematów da się przekazać w formie aktywnej. Jednocześnie bardzo ważnym efektem szkolenia będzie ukazanie, że zagadnienia małej ekologii mogą i powinny być na stałe obecne w pracy szkoły, nie tylko w formie wydzielonych lekcji ale jako sposób spojrzenia na inne, wydawałoby się zupełnie nie związane z ekologią, tematy.
Uczestnikami szkolenia będą nauczyciele z miejscowości do 200 tys. mieszkańców, którzy formalnie zgłoszą się do udziału w projekcie. Zakładamy, że w szkoleniach weźmie udział łącznie ok. 200 nauczycieli z terenu 10 powiatów (10 szkoleń x 20 os.)

Drugie szkolenie składać się będzie z dwóch bloków. Pierwszy z nich to ukazanie możliwości realizacji treści ekologicznych na różnych przedmiotach, w trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną (i „przerobione” w formie warsztatowej) zajęcia plastyczne, z zakresu wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, matematyki, geografii, chemii, edukacji polonistycznej. Zaletą takiego połączenia zajęć wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego z wychowaniem ekologicznym jest to, że nie potrzeba poświęcać dodatkowych lekcji na edukację ekologiczną, w sytuacji gdy często i tak brakuje czasu na realizację programu, a z drugiej strony uczeń otrzymuje od nauczycieli różnych przedmiotów jasny i spójny przekaz, że ekologia to nie udział w akcjach kilka razy do roku, lecz że łączy się z różnymi dziedzinami wiedzy i naszego życia codziennego. Druga część szkolenia poświęcona będzie zaprezentowaniu stworzonej w Finlandii i wykorzystywanej w szkołach skandynawskich od kilkunastu lat metody edukacji ekologicznej – Green Drama. Metoda skierowana jest zarówno do młodzieży jak i osób dorosłych. Za główny cel stawia sobie zmianę zachowań i stylu życia uczestników treningu na bardziej przyjazny środowisku. Kładzie nacisk na kształtowanie wrażliwości, pogłębianie wiedzy ekologicznej i zdrowotnej oraz doskonalenie umiejętności społecznych, kreatywności i inwencji. Podczas warsztatów wykorzystuje się aktywne techniki pracy, głównie ruchowe, pantomimiczne, parateatralne, zarówno indywidualne jak i grupowe, często nawiązujące do technik treningu kreatywności.
Uczestnikami szkolenia będą nauczyciele z miejscowości do 200 tys. mieszkańców, którzy formalnie zgłoszą się do udziału w projekcie, uczestniczyli w pierwszym etapie szkolenia i wykonali zadanie w postaci zorganizowania i przeprowadzenia w swojej szkole co najmniej 5 warsztatów dla młodzieży w oparciu o metody poznane podczas pierwszego szkolenia. Zakładamy, że w szkoleniach weźmie udział łącznie ok. 160 nauczycieli z terenu 10 powiatów (10 szkoleń x 16 os.).

Trzecie szkolenie będzie miało nieco odmienny charakter od wcześniejszych. Będzie to szkolenie dwudniowe, wyjazdowe, zorganizowane w terenie charakteryzującym się dużymi walorami przyrodniczymi. Szkolenie skierowane będą do najaktywniejszych i najbardziej zmotywowanych nauczycieli, którzy zrealizowali wymagane zadania. Szkolenie poświęcone będzie dwóm zagadnieniom. Pierwsze z nich to terenowe edukacja przyrodnicza. W ramach szkolenia odbędzie się wycieczka z przewodnikiem połączona z obserwacją i badaniem przyrody. Podczas niej, oprócz poznawania przyrody danego regionu, prezentowane będą różnego rodzaju warsztaty terenowe. Na podsumowanie dnia odbędą się warsztaty poświecone zaletom i sposobom organizacji zajęć w terenie (zielonych szkół, biwaków, wycieczek przyrodniczych, ogródka szkolnego). Drugi dzień poświęcony będzie ekologii w szkolnej praktyce. Będziemy rozmawiać nt. pomysłów i trudności w podejmowaniu przez szkoły działań na rzecz środowiska, podczas warsztatów wypracujemy sposoby wprowadzania tematyki ekologiczne w codzienne życie szkoły, sposoby angażowania społeczności szkolnej.
Uczestnikami szkolenia będą nauczyciele z miejscowości do 200 tys. mieszkańców, którzy formalnie zgłoszą się do udziału w projekcie, brali udział w dwóch wcześniejszych etapach szkolenia oraz wykonali zadanie w postaci zorganizowania w macierzystej szkole szkoleniowej rady pedagogicznej w ramach wewnątrz szkolnego systemu doskonalenia nauczyciel, której celem było przekazanie zdobytej podczas szkoleń wiedzy merytorycznej jak i metodycznej z zakresu edukacji ekologicznej, a dodatkowo zainspirowanie innych nauczycieli z danej placówki do stworzenia bardziej systematycznego działania w zakresie wychowania ekologicznego. W związku ze stopniowaniem trudności zadań zakładamy, że w trzecim etapie szkoleń weźmie udział łącznie ok. 80 nauczycieli (4 szkoleń x 20 os.). W przypadku większego niż zakładamy zainteresowania szkoleniem wprowadzone zostaną dodatkowe wymagania, które pozwolą wyłonić najbardziej zmotywowanych nauczycieli.

 
 
.
 
Co w trawie piszczy?


Witamy na stronie programu szkoleniowego
„Co w trawie piszczy?”,
którego głównym celem jest przeszkolenie z zakresu metod i treści edukacji ekologicznej grupy około 180 nauczycieli z miejscowości do 200 tys. mieszkańców.
W ramach projektu zorganizowanych zostaną cykle szkoleń w 10 miastach powiatowych.

 

logo źródła
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódź 90-602, ul. Zielona 27
tel. 42 632 03 11, fax 42 203 13 76
e-mail: edukacja@zrodla.org
www.zrodla.org
logo NFOSiGW
Projekt dofinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej


Bezpłatny program do rozliczenia podatku
za rok 2018 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.